Op vrijdagavond 22 mei vanaf 18.00 uur tot en met zondagavond 24 mei 2020 18.00 uur zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden i.v.m. werkzaamheden naast en aan de Naritaweg.

Het gaat om een tijdelijke wegafsluiting van de Naritaweg richting de oprit N201, hier treft u het verkeersplan.

Zij gaan werken met een verkeersregelaar.

  • Vrijdag avond 22 mei 18:00uur t/m zondag 24 mei 18:00 uur. (bij goede weersomstandigheden zullen de werkzaamheden eerder gereed zijn)
  • Vrijdag avond 29 mei 18:00uur t/m zondag 32 mei 18:00 uur RESERVEWEEKEND

Na overleg met een aantal leden hebben wij toestemming gegeven voor deze verkeersmaatregelen, het verkeersbureau heeft inmiddels aanpassingen doorgevoerd op ons verzoek.

Om zorg te dragen dat o.a. het vrachtverkeer van de gebruikers op het park zo min mogelijk hinder ondervinden.

Verkeershinder Naritaweg | Parkmanagement Schiphol

Recent nieuws

Deel dit verhaal, kies uw platform!