PARKMANAGEMENT

SCHOON EN VEILIG

Door middel van parkmanagement wordt de kwaliteit van het park bevorderd en behouden. In het kort komt parkmanagement neer op: het schoon, heel en veilig houden van een park. Wil een gebouw een goede prestatie kunnen leveren, dan is het belangrijk dat het gebouw in een voor alle partijen goede omgeving staat. Ook de locatie zal dus prestaties moeten leveren. In overleg met de leden levert de parkmanagementvereniging diverse faciliteiten en diensten, zoals onderhoud openbare ruimte, bewegwijzering, gladheidbestrijding, collectieve beveiliging etc. Tevens zorgt de vereniging voor een netwerk tussen de eigenaren en gebruikers van het park en is een belangrijk overlegorgaan met diverse instanties, zoals de gemeente.

Het parkmanagement is 24/7 bereikbaar via 020 – 750 33 66 of info@parkmanagementslp.nl.

BESTUUR

Voorzitter
Bert Hilhorst

Secretaris
Bob Knaap

Penningmeester
Mariëtta van Wijk

Algemeen lid
Martine de Groene

Algemeen lid
Vacant

Parkmanager
Rob ten Bok

Parkmanagement | Schiphol Logistics Park