DIENSTEN

Groenonderhoud

Voor de gemeente Haarlemmermeer verzorgen wij het groenonderhoud op SLP Oost en het Ringdijkpark. Dit doen wij tegen een vergoeding met het streven het park op beeldkwaliteit A – niveau te houden. Komend jaar worden er ook afspraken gemaakt over SLP West.

Gladheidsbestrijding

In aanvulling op de werkzaamheden van de gemeente Haarlemmermeer verzorgen wij de gladheidsbestrijding op de wegen, voet- en fietspaden die voor de gemeente geen prioriteit hebben.
Wij zijn van mening dat al onze medewerkers en bezoekers zo veilig mogelijk gebruik moeten kunnen maken van ons park.

Meldingen en klachten

De parkmanager staat voor u klaar bij vragen over het openbaar gebied op Schiphol Logistics Park. U kunt haar bereiken door het contactformulier in te vullen of even te bellen.

Veiligheid

Momenteel zijn wij bezig met een inventarisatie over de wens om camera beveiliging toe te voegen in het openbaar gebied. In 2022 zal hier meer informatie over volgen.

Brandveiligheid

De vereniging is in het bezit van een brandblusinstallatie met 53 hydranten en 25 afsluiters, dit alles om heel Schiphol Logistics Park van genoeg water te kunnen voorzien bij calamiteiten.
Dit systeem wordt jaarlijks onderhouden, geïnspecteerd en gecertificeerd.

Ongediertebestrijding

Bij overlast van ongedierte in het openbaar gebied op Schiphol Logistics Park zullen wij indien nodig actie ondernemen. U kunt dit melden bij de parkmanager.

Kabels en leidingen

Boringen vinden plaats op grond van de gemeente Haarlemmermeer. Met de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat boringen alleen goed gekeurd worden onder voorwaarde dat de leverancier de plaats hetzelfde achterlaat als aangetroffen.
Dit houd in dat zij foto’s voor en achteraf dienen te maken en aan te leveren bij de parkmanager. Indien het herstel van het groen niet voldoet aan deze afspraak zal de gemeente extra kosten in rekening brengen via het Moor systeem. Gelieve gezamenlijk te zorgen dat Schiphol Logistics Park er netjes uit blijft zien.

Verkeer en handhaving

Wij hebben directe korte lijnen met de gemeente en provincie over weg werkzaamheden. Gezamenlijk wordt er gekeken naar wat mogelijk is waarbij wij de verkeersdoorstroming en belangen van onze bedrijven voorop zetten.
Daarnaast is er regelmatig contact met handhaving en de marechaussee over het parkeerverbod op Schiphol Logistics Park en het handhaven hiervan.