De overlast van foutgeparkeerde vrachtwagens op het Park is iets afgenomen. Naar aanleiding van overleg tussen de Vereniging en de gemeente Haarlemmermeer, heeft de afdeling Handhaving extra controles uitgevoerd op het Park. Deze extra controles door de handhavers lijken succesvol. Echter staan er nog steeds geparkeerde vrachtwagens op plekken die daar niet voor zijn bestemd.

Mocht u als gebruiker van het Park constateren dat een vrachtwagen foutgeparkeerd staat, dan kunt u hiervan melding maken bij het Parkmanagement of rechtstreeks melding doen bij de gemeente Haarlemmermeer. Is er sprake van een verkeersonveilige situatie, dan kunt u dit melden bij de politie.

Contactinformatie

Recent nieuws

Deel dit verhaal, kies uw platform!